Cầu thang gỗ lim lào
Đăng ngày 06-11-2014 Lúc 12:27'- 7888 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 m
Cầu thang gỗ lim lào, toàn bộ mặt bậc, song tiện, tay vịn sử dụng chất liệu gỗ lim Lào.