Cầu thang gỗ đẹp

Giá: 1 VND / 1 m

Tay vịn, mặt bậc, cổ bậc gỗ lim Nam Phi, Tay ích thước 7x7, song tiện vuông 4

Địa điểm bán : N/A
Chia sẻ :
Số lượng :  
Tay vịn, mặt bậc, cổ bậc gỗ lim Nam Phi, Tay ích thước 7x7, song tiện vuông 4
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Sản phẩm nổi bật