Cầu thang gỗ lim lào

Giá: 1 VND / 1 m

Cầu thang gỗ lim lào, toàn bộ mặt bậc, song tiện, tay vịn sử dụng chất liệu gỗ lim Lào.

Địa điểm bán : N/A
Chia sẻ :
Số lượng :  
Cầu thang gỗ lim lào, toàn bộ mặt bậc, song tiện, tay vịn sử dụng chất liệu gỗ lim Lào.


Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Sản phẩm nổi bật